Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Publicaties

575 resultaten
 1. Broeikasgasemissies door landbouwproductie en voedselconsumptie

  Er zijn verschillende manieren om te berekenen wat het aandeel van landbouw en voedsel is in het geheel van de broeikasgasemissies en in welke mate deze uitstoot kan afnemen. Zo worden landbouw- en...

 2. Transities, Ruimteclaims en Landschap

  Klimaatadaptatie en energietransite stellen Nederland voor extra grote ruimtelijke opgaven. Die komen bij de huidige en toekomstige ruimtevragen van verstedelijking, natuur en landbouw. Dit rapport...

 3. Achtergrondrapport circulaire economie in kaart

  PBL heeft met een inventarisatie de circulaire economie in Nederland in kaart gebracht. In het hoofdrapport Circulaire economie in kaart beschrijft PBL de resultaten van de inventarisatie, de...

 4. Kennisscan Luchtvaartnota

  Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) is bezig met de voorbereiding van een Luchtvaartnota voor de periode 2020-2050. Om de actuele kennis voor die nota bijeen te brengen en te...

 5. Greenhouse gas mitigation scenarios for major emitting countries: 2018 update

  This report by NewClimate Institute, PBL Netherlands Environmental Assessment Agency and the International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA) provides an overview of projected...

 6. 2 °C and 1.5 °C scenarios and possibilities of limiting the use of BECCS and bio-energy

  This report presents a set of scenarios that limit global warming to below 2 °C and 1.5 °C, by either using full-technology reduction options as included in the IMAGE and POLES models, or by...

 7. Trends in global CO2 and total greenhouse gas emissions: 2018 report

  In 2017, the growth in global greenhouse gas emissions resumed at a rate of 1.3% per year, reaching 50.9 gigatonnes in CO 2 equivalent. This was mainly due to emissions of CO 2 and methane,...

 8. Planetary security: in search of drivers of violence and conflict. Part I: national-scale databases and reliability issues

  The potential links between climate change, weather patterns, migration and conflict have received growing attention from scientists, media and global institutions over the last decade. This report...

 9. Beleid en praktijk – betaalbaar wonen in Nederland

  De afgelopen jaren is de betaalbaarheid van het wonen sterk onder druk komen staan, vooral bij huishoudens met een lager inkomen. Dit artikel beschrijft de oorzaken en meest recente...

 10. Policy and practice – affordable housing in the Netherlands

  Over the past few years, housing in the Netherlands has become increasingly less affordable, especially for lower income households. This article describes the causes and the most recent policy...