Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Publicaties

581 resultaten
 1. Geïntegreerde Gewasbescherming nader beschouwd. Tussenevaluatie van de nota Gezonde Groei, Duurzame Oogst

  Telers, afnemers van producten en leveranciers zijn er onvoldoende in geslaagd om het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen terug te dringen. Er is privaat én publiek beleid nodig dat het...

 2. Wind-op-land: lessen en ervaringen

  De implementatie van windenergie op land vindt plaats via het systeem van de ruimtelijke ordening. Doel van de ruimtelijke ordening is – kortweg – om zo goed mogelijk de juiste functie op de...

 3. Oratie Edwin Buitelaar Verstedelijking verklaard

  Op 15 mei 2019 hield Edwin Buitelaar zijn inaugurele rede bij de aanvaardiging van de door het PBL ingestelde leerstoel Land and Real Estate Development aan de Universiteit Utrecht.

 4. Kwantificering van de effecten van verschillende maatregelen op de voetafdruk van de Nederlandse voedselconsumptie

  De productie van het voedsel dat we eten heeft gevolgen voor de leefomgeving, zowel in Nederland als in andere landen. De centrale vraag in dit rapport is wat de effecten zijn van een aantal...

 5. Broeikasgasemissies door landbouwproductie en voedselconsumptie

  Er zijn verschillende manieren om te berekenen wat het aandeel van landbouw en voedsel is in het geheel van de broeikasgasemissies en in welke mate deze uitstoot kan afnemen. Zo worden landbouw- en...

 6. Transities, Ruimteclaims en Landschap

  Klimaatadaptatie en energietransitie stellen Nederland voor extra grote ruimtelijke opgaven. Die komen bij de huidige en toekomstige ruimtevragen van verstedelijking, natuur en landbouw. Dit...

 7. Greenhouse gas emissions in the Netherlands, 1990–2011: National Inventory Report 2013

  Total greenhouse gas emissions in the Netherlands decreased in 2011 by 7%, compared to the emission level in 2010. This decrease was mainly the result of a drop in fuel combustion in the energy...

 8. Emissions of transboundary air pollutants in the Netherlands, 1990–2011: Netherlands Informative Inventory Report 2013

  Emissions of nitrogen oxides (NO x ) in the Netherlands decreased in 2011, for the first time to a level below the cap set by the European Union for 2010. Hereby, the Netherlands complies with...

 9. The global carbon budget 1959 - 2011

  Accurate assessment of anthropogenic carbon dioxide (CO 2 ) emissions and their redistribution among the atmosphere, ocean, and terrestrial biosphere is important to better understand the global...

 10. The Netherlands in 2040: A country of regions - Spatial Outlook 2011

  For many years spatial and transport planning has been a process of guiding and directing growth. Population, housing stock, jobs and kilometres travelled more or less continuously increased for...