Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Publicaties

579 resultaten
 1. Trends in global CO2 and total greenhouse gas emissions: 2018 report

  In 2017, the growth in global greenhouse gas emissions resumed at a rate of 1.3% per year, reaching 50.9 gigatonnes in CO 2 equivalent. This was mainly due to emissions of CO 2 and methane,...

 2. Grootschalige concentratie- en depositiekaarten Nederland: Rapportage 2011

  Deze publicatie van het Rijksinstituut voor Volksgezonheid en Milieu (RIVM) presenteert nieuwe kaarten die de concentraties van zeven luchtverontreinigende stoffen in Nederland weergegeven. Tevens...

 3. Raming van broeikasgassen en luchtverontreinigende stoffen 2011-2015

  Nederland kan zijn internationale verplichtingen wat betreft de uitstoot van broeikasgassen tot en met 2015 zeer waarschijnlijk nakomen, deels door de aankoop van buitenlandse emissierechten. Voor...

 4. Planetary security: in search of drivers of violence and conflict. Part I: national-scale databases and reliability issues

  The potential links between climate change, weather patterns, migration and conflict have received growing attention from scientists, media and global institutions over the last decade. This report...

 5. Global Monitoring Report 2011: Improving the Odds of Achieving the MDGs

  Based on their recent studies on the relation between environment and human development, the PBL has contributed to the World Bank’s Global Monitoring Report 2011: Improving the Odds of Achieving...

 6. Beleid en praktijk – betaalbaar wonen in Nederland

  De afgelopen jaren is de betaalbaarheid van het wonen sterk onder druk komen staan, vooral bij huishoudens met een lager inkomen. Dit artikel beschrijft de oorzaken en meest recente...

 7. Policy and practice – affordable housing in the Netherlands

  Over the past few years, housing in the Netherlands has become increasingly less affordable, especially for lower income households. This article describes the causes and the most recent policy...

 8. De ene forens is de andere niet: een analyse van twee decennia woonwerkverplaatsingen

  Deze paper beschrijft de veranderingen in het ruimtelijk patroon van het woon-werkverkeer in de afgelopen twintig jaar voor verschillende categorieën woon-werkverplaatsingen tussen gemeenten en...

 9. Spatial modelling of participatory landscape scenarios

  Spatially explicit modelling tools can be helpful in participatory scenario development with stakeholders fom multiple sectors. In a set of three casestudies by PBL and EcoAgriculture Partners,...

 10. Charted Choices 2011-2015 - Effects of nine election platforms on the economy and the environment

  At the request of nine political parties, CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis and PBL Netherlands Environmental Assessment Agency have mapped out the effects of the respective...