Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Publicaties

570 resultaten
 1. Raming van broeikasgassen en luchtverontreinigende stoffen 2011-2015

  Nederland kan zijn internationale verplichtingen wat betreft de uitstoot van broeikasgassen tot en met 2015 zeer waarschijnlijk nakomen, deels door de aankoop van buitenlandse emissierechten. Voor...

 2. Global Monitoring Report 2011: Improving the Odds of Achieving the MDGs

  Based on their recent studies on the relation between environment and human development, the PBL has contributed to the World Bank’s Global Monitoring Report 2011: Improving the Odds of Achieving...

 3. Building Bridges from the Present to Desired Futures - Evaluating Approaches for Visioning and Backcasting

  Backcasting explores how to reach ambitious societal goals--- identifying strategic choices and windows of opportunity.  After early applications in the 1980s, this approach to scenario analysis is...

 4. New Dynamics in Global Environmental Governance

  In the face of urgency of addressing global sustainability challenges and limited political will and capacity at national and international governmental levels to take effective action, new agents...

 5. Methods for calculating the emissions of transport in the Netherlands 2018

  This report describes the methodologies, emission factors and relevant activity data used to calculate the emissions of environmental pollutants from mobile sources in the Netherlands. The...

 6. Kennisontwikkeling voor een duurzame samenleving, Bevindingen visitatiecommissie Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) 2017

  In november 2017 heeft de tweede visitatie van het PBL plaatsgevonden, waarbij zowel de wetenschappelijke kwaliteit als de beleidsmatige relevantie van het werk van het PBL en de...

 7. Wat te verwachten van de energieke samenleving?

  De gedachte dat maatschappelijke actoren zelf actief aan milieu- en leefomgevingsbeheer willen bijdragen heeft breed wortel geschoten bij de Nederlandse overheid. Daaraan gekoppeld leeft de...

 8. Charted Choices 2011-2015 - Effects of nine election platforms on the economy and the environment

  At the request of nine political parties, CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis and PBL Netherlands Environmental Assessment Agency have mapped out the effects of the respective...

 9. Keuzes in Kaart 2011-2015 - effecten van negen verkiezingsprogramma’s op economie en milieu

  Op verzoek van negen politieke partijen hebben het Centraal Planbureau (CPB) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) de effecten van de verkiezingsprogramma’s op economie en milieu in beeld...

 10. The Emerging Governance Landscape around Zero Deforestation Pledges. Insights into dynamics and effects of zero deforestation pledges.

  Voluntary commitments to eliminate or reduce deforestation are developing into a powerful framing of global activities to combat deforestation and forest degradation. With the demand for...