Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Publicaties

741 resultaten
 1. Gridded emissions of air pollutants for the period 1970–2012 within EDGAR v4.3.2

  The new version of the Emissions Database for Global Atmospheric Research (EDGAR v4.3.2) compiles gaseous and particulate air pollutant emissions, making use of the same anthropogenic sectors, time...

 2. Financieringsbehoefte Natuurinclusieve Landbouw

  Het kabinet streeft sinds 2017 naar een natuurinclusieve landbouw in Nederland. Maar hoe staat het er nu voor? En wat zijn de kansen en belemmeringen voor boeren om over te stappen op...

 3. Achtergronddocument Effecten Ontwerp Klimaatakkoord: Gebouwde Omgeving

  Dit rapport beschrijft de achtergronden bij de PBL-analyse van de effecten van het ontwerp klimaatakkoord voor de sector gebouwde omgeving. De analyse verkent wat het effect is van de voorgestelde...

 4. Kwantificering van de effecten van verschillende maatregelen op de voetafdruk van de Nederlandse voedselconsumptie

  De productie van het voedsel dat we eten heeft gevolgen voor de leefomgeving, zowel in Nederland als in andere landen. De centrale vraag in dit rapport is wat de effecten zijn van een aantal...

 5. Policy coherence of the EU Common Agricultural Policy within the nexus between water, energy, land, food and climate depends on policy implementation

  There is great technical potential for the agricultural sector to contribute to the improvement of water, land and landscape management, climate change mitigation and adaptation, and an efficient...

 6. Cities in the Netherlands (Chinese)

  In the Netherlands, about three quarters of the population live in urban areas and almost 80% of the jobs can be found there. In 2015, the Dutch Government launched its Agenda Stad, a national...

 7. Modelgebruik elektrische voertuigen

  Aan de klimaattafel Mobiliteit is een groot aantal voorstellen gedaan voor het reduceren van de uitstoot van broeikasgassen in transport. Denk daarbij aan het op grote schaal toepassen van...

 8. De ontwikkeling van de Global Environment Outlook

  De serie Global Environment Outlook (GEO) is wereldwijd het voorbeeld voor beleidsgerichte rapportage over milieu en ontwikkeling. GEO rapporten belichten toekomstige uitdagingen en opties voor...

 9. Insights from the intellectual history of the Global Environment Outlook

  The Global Environment Outlook (GEO) has successfully established a template for global, regional and local reporting on environment and development. GEO highlights upcoming challenges and options...

 10. Cities in Europe (Chinese)

  Cities are expected to play a key role in delivering the Europe 2020 strategy for smart, green and inclusive growth. Therefore, the European Commission, EU Member States and European cities are...