Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Publicaties

735 resultaten
 1. Gridded emissions of air pollutants for the period 1970–2012 within EDGAR v4.3.2

  The new version of the Emissions Database for Global Atmospheric Research (EDGAR v4.3.2) compiles gaseous and particulate air pollutant emissions, making use of the same anthropogenic sectors, time...

 2. Modelgebruik elektrische voertuigen

  Aan de klimaattafel Mobiliteit is een groot aantal voorstellen gedaan voor het reduceren van de uitstoot van broeikasgassen in transport. Denk daarbij aan het op grote schaal toepassen van...

 3. De ontwikkeling van de Global Environment Outlook

  De serie Global Environment Outlook (GEO) is wereldwijd het voorbeeld voor beleidsgerichte rapportage over milieu en ontwikkeling. GEO rapporten belichten toekomstige uitdagingen en opties voor...

 4. Insights from the intellectual history of the Global Environment Outlook

  The Global Environment Outlook (GEO) has successfully established a template for global, regional and local reporting on environment and development. GEO highlights upcoming challenges and options...

 5. Cities in the Netherlands (Chinese)

  In the Netherlands, about three quarters of the population live in urban areas and almost 80% of the jobs can be found there. In 2015, the Dutch Government launched its Agenda Stad, a national...

 6. Cities in Europe (Chinese)

  Cities are expected to play a key role in delivering the Europe 2020 strategy for smart, green and inclusive growth. Therefore, the European Commission, EU Member States and European cities are...

 7. Transities, Ruimteclaims en Landschap

  Klimaatadaptatie en energietransite stellen Nederland voor extra grote ruimtelijke opgaven. Die komen bij de huidige en toekomstige ruimtevragen van verstedelijking, natuur en landbouw. Dit rapport...

 8. Kennisscan Luchtvaartnota

  Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) is bezig met de voorbereiding van een Luchtvaartnota voor de periode 2020-2050. Om de actuele kennis voor die nota bijeen te brengen en te...

 9. Reactie PBL op brief Stichting Agri Facts

  Vragen van de Stichting Agri Facts over de omvang van de uitstoot van broeikasgassen door de Nederlandse landbouw en veehouderij heeft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in een brief...

 10. Greenhouse gas mitigation scenarios for major emitting countries: 2018 update

  This report by NewClimate Institute, PBL Netherlands Environmental Assessment Agency and the International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA) provides an overview of projected...