Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud

Effecten van vergaand klimaatbeleid op luchtverontreiniging in Europa

Artikel | 02-08-2012
Foto zonneauto

Emissies van broeikasgassen in Europa moeten in 2050 80-95 procent lager zijn dan in 1990 om de opwarming van de aarde te beperken tot 2 graden Celsius. Dit artikel beschrijft de consequenties voor de luchtkwaliteit van verschillende manieren om zo’n vergaande vermindering van broeikasgasemissies te realiseren.

Met het vastgestelde en voorgenomen lucht- en klimaatbeleid zal de luchtkwaliteit in Europa de komende decennia sterk verbeteren. Concentraties fijn stof (PM10) dalen met ruwweg 30-40 procent tussen 2005 en 2050. Bij vergaand klimaatbeleid, zodanig dat broeikasgasemissies in de EU met 80 procent dalen ten opzichte van 1990, zet deze verbetering verder door. In dat geval kan de grootschalige concentratie fijn stof in dichtbevolkt gebied met nog eens 15 procent extra afnemen.

Ook de stikstofuitstoot neemt af, behalve in de landbouw, waardoor de stikstofproblematiek nog hardnekkig blijft in gebieden waar gevoelige natuur en landbouw dicht op elkaar zitten.Om in Nederland en omgeving de jaargemiddelde ozonconcentraties te verminderen, zijn voor ozonprecursors (inclusief methaan) sterkere emissiereducties nodig dan voorzien met ambitieus klimaatbeleid.

Dit werk is uitgevoerd als samenwerkingsproject in het kader van het Nationaal Modellen- en Datacentrum (NMDC).

Meer informatie

Auteur(s)Robert Koelemeijer; Ferd Sauter; Clifford Chuwah; Maximilian Posch
Publicatiedatum02-08-2012
PublicatieTijdschrijft Lucht, nummer 4