Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud

Elektrisch rijden in 2050: gevolgen voor de leefomgeving

Rapport | 20-11-2012
Foto met zijaanzicht van de achterkant van een elektrische auto

De ambitie van het kabinet-Rutte I was dat er in 2025 een miljoen auto’s op elektriciteit rijden in Nederland. Hiermee wilde het kabinet de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen verminderen en een bijdrage leveren aan de in Europees verband afgesproken doelen rondom de uitstoot van de CO2-emissies door transport in 2050. Deze uitstoot moet met 60 procent verminderen ten opzichte van 1990. Volledig elektrisch rijden levert een forse bijdrage aan deze klimaatdoelen en heeft een positieve invloed op het milieu in de steden.

Milieu profiteert van elektrisch rijden

De overstap op elektrische auto’s maakt het mogelijk om ongeveer de helft van de langetermijnklimaatambities voor de sector verkeer en vervoer te verwezenlijken. Het milieu, in het bijzonder in de steden, profiteert van een transitie naar elektrisch rijden omdat hierdoor zowel de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen als de geluidsbelasting vermindert. Op het hoofdwegennet en het regionale wegennet leidt elektrisch rijden overigens niet tot een afname van de geluidsbelasting. Het elektriciteitsnet zal moeten worden aangepast om aan de toenemende vraag te kunnen voldoen.

Auteur(s)Hans Nijland, Anco Hoen, Daniëlle Snellen en Barry Zondag
Rapportnr.500226002
Publicatiedatum20-11-2012
Pagina's60