Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud

Gebruik en effectiviteit van economische instrumenten om personenauto’s zuiniger te maken

Overig type | 14-12-2012
Foto van tolpoortjes in Frankrijk

De Europese Commissie wil dat de CO2 uitstoot van het verkeer in het jaar 2050 met 60 procent is teruggebracht ten opzichte van de uitstoot in 1990. De Commissie benadrukt dat het overgaan op koolstofarm transport op de korte en middellange termijn in de eerste plaats afhangt van de ontwikkeling van nieuwe schone en zuinige technologieën voor de verbrandingsmotor. Op de lange termijn is dit met name afhankelijk van de ontwikkeling van doorbraaktechnologieën. Europese regelgeving om transport koolstofarm te maken kan ondersteund worden door nationaal beleid.

In deze studie van het European Topic Centre on Air Pollution and Climate Change Mitigation (ETC/ACM) hebben het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), Flemish Institute for Technological Research (VITO) en Tilburg University onderzoek gedaan naar de effecten van nationale autobelastingen op de verkoop en het gebruik van auto’s. Ook is onderzocht wat de bijkomende voor- en nadelen zijn van koolstofarmer transport op het luchtkwaliteitsbeleid. Verder is gekeken naar de effecten van het gebruik van elektrische auto’s, de meest genoemde doorbraaktechnologie, op de elektriciteitssector.

Auteur(s)Hans Nijland (PBL) , Inge Mayeres (VITO), Ton Manders (PBL), Hans Michiels (VITO), Mark Koetse (PBL), Reyer Gerlagh (Tilburg University)
Publicatiedatum14-12-2012