Emissie-evaluatie MJP-G 2000; Achtergronden en berekeningen van emissies van gewasbeschermingsmiddelen

30-09-2002 | Publicatie

Het MeerJarenPlan Gewasbescherming (MJP-G) beoogde reducties van emissies van gewasbeschermingsmiddelen naar het milieu. Emissies moesten worden teruggedrongen met tenminste 50% (naar lucht), 75% (naar bodem en grondwater) en 90% (naar oppervlaktewater). In 2001 is het MJP-G geëvalueerd. Berekende reducties bedroegen respectievelijk 54%, 79% en 79%, waarbij de emissie naar de lucht nog ruim 95% van de totale emissie bedroeg. Dit rapport geeft een uitvoerige beschrijving van de totstandkoming van de emissiecijfers.

Meer informatie