Actualisering landelijk mestoverschot 2003

04-11-2003 | Publicatie

Het landelijk mestoverschot ontstaat op grond van de verliesnormen van Minas in 2003, zoals beschreven in de Meststoffenwet. De meest waarschijnlijke schatting van het 'landelijk mestoverschot 2003' is 4 miljoen kg fosfaat met een bandbreedte van 0 tot 12 miljoen kg fosfaat. Deze 4 miljoen kg fosfaat bedraagt ongeveer 2% van de totale verwachte mestproductiecapaciteit in 2003.