Adaptatie mogelijkheden voor klimaatverandering in Nederland

14-12-2006 | Publicatie

IPCC (2001) wijst op het feit dat klimaatverandering plaats zal vinden ondanks mitigatiestrategieën die worden ingevoerd. Dit vraagt om adaptatiestrategieën om de kwetsbaarheid ten gevolge van klimaatverandering te reduceren. In dit project is een assessment uitgevoerd naar de bijdrage van adaptatie strategieën en de bijbehorende kosten en baten die aan de resultaten zijn verbonden.

Deze studie is gebaseeerd op literatuuronderzoek, gesprekken met stakeholders en het ontwerp en implementatie van een database met verschillende adaptatie opties met bijbehorende kosten en baten uitgedrukt in kwantitatieve en kwalitatieve termen gebaseeerd op de meest recente kennis. Deze studie houdt tevens bij bestudering van de actoren rekening met institutionele aspecten en de belemmeringen en kansen bij implementatie van adaptatie opties.