Ammoniak in Nederland

09-06-2008 | Publicatie

Sinds 1950 heeft de Nederlandse natuur veel van haar diversiteit verloren. Dit is onder andere het gevolg van ammoniak uit de veehouderij. Boeren en politici vinden de maatregelen om dit tegen te gaan duur en vragen zich af of ze wel nodig zijn. Om de maatschappelijke en politieke discussie over ammoniak te ondersteunen, zet dit rapport de feiten op een rij.

Wat is er over ammoniak bekend en wat niet, en wat zijn de onzekerheden?

Het Planbureau voor de Leefomgeving publiceert in samenwerking met Alterra en B-WARE een overzicht van de recente kennis over ammoniak in Nederland. Dit rapport gaat vooral in op de rol van de uitstoot van ammoniak door de Nederlandse landbouw.

Sinds 1950 heeft de Nederlandse natuur veel van haar diversiteit verloren. Dit is onder andere het gevolg van ammoniak uit de veehouderij. De overheid heeft tal van maatregelen genomen om de emissie van ammoniak terug te dringen. Voor de landbouw worden deze maatregelen steeds duurder. Boeren vinden het zo genoeg en vragen zich af of nieuwe maatregelen wel nodig zijn. Uit de maatschappelijke discussie blijkt dat natuurbeschermers en boeren soms lijnrecht tegenover elkaar staan. Een overzicht van de recente kennis van ammoniak lijkt nodig om deze discussie vruchtbaar te laten zijn.

Het rapport beoogt de verspreid aanwezige kennis samen te brengen en zo de maatschappelijke en politieke discussie over de schadelijke werking van ammoniak en over de effectiviteit van maatregelen te ondersteunen. Het rapport gaat ook in op de gevoeligheid van de natuur voor stikstof en op de mogelijkheden die effectgericht natuurbeheer biedt om eventuele schade tegen te gaan en herstellen.