Assessment of the pesticide leaching risk at the Pan-European level. The EuroPEARL approach

29-04-2004 | Publicatie

Het Milieu- en Natuurplanbureau heeft een model ontwikkeld dat op Europese schaal de uitspoeling van bestrijdingsmiddelen berekent. De bodemdata dekken echter slecht 75% van de EU-15. Om deze reden is in een later stadium een metamodel van EuroPEARL ontwikkeld. Dit metamodel zal worden gebruikt om de voortgang van de EU-Strategie duurzame gewasbescherming te volgen.