Beleidsadvies: Ruimtelijke-effectanalyses van EU-beleid: een leidraad

09-04-2008 | Publicatie

Om beter inzicht te krijgen in de ruimtelijke effecten van het EU-beleid, heeft de minister van VROM het Ruimtelijk Planbureau (RPB)gevraagd een methodiek te ontwikkelen die kan helpen in te schatten wat de ruimtelijke effecten zijn van voorstellen en besluiten van de Europese Commissie. Deze regelgeving kan een belangrijke invloed hebben op de ruimtelijke ordening van ons land, maar de overheid houdt hiermee nog steeds te weinig rekening.

Regelmatig blijkt dat Nederlandse projecten worden belemmerd door Europese regelgeving: een bouwproject dat moet worden stopgezet omdat een bijzondere diersoort zijn habitat op de bouwlocatie blijkt te hebben, of een wegverbreding die wordt geblokkeerd omdat de lucht daardoor te veel wordt vervuild.

Met deze publicatie biedt het RPB een leidraad voor een dergelijke ruimtelijke-effectanalyse. Met deze leidraad kan relatief snel worden gesignaleerd wat belangrijke ruimtelijke effecten van een EU-maatregel zijn, maar kan ook in meer detail worden gerapporteerd over de omvang en verdeling van de effecten.