Beleidsadvies: Ruimtelijkeconomisch beleid in de kenniseconomie

30-06-2007 | Publicatie

Het ruimtelijkeconomisch beleid van het Rijk zet in op het versterken van de sterke regio’s, de ‘pieken in de delta’. In deze studie zet het Ruimtelijk Planbureau (RPB) vraagtekens bij dit regiospecifiek beleid van de rijksoverheid, vooral als het gaat om kennis en innovatie. De rijksoverheid kan zich beter bepalen tot een generiek beleid en de concurrentie tussen de regio’s overlaten aan de decentrale overheden. Uiteindelijk is het de markt die moet bepalen welke bedrijven en welke regio’s het meest succesvol zijn.