Bescherming Nationale Landschappen vergt cultuuromslag

28-03-2008 | Publicatie

Om cultuurlandschappen goed te kunnen beschermen én ontwikkelen, is heldere en consistente regie een vereiste. Hierbij kunnen we leren van het buitenland. De nieuwe Wet op de ruimtelijke ordening (Wro) biedt de instrumenten voor bescherming, voor stimuleren is geld nodig. Ondanks de hervorming van het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) is nationale medefinanciering onontbeerlijk.

Artikel verschenen in tijdschrift ROM, jrg. 26 (2008)