Bijdrage van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) aan de consultatie door de Europese Commissie ter voorbereiding van de 2020 strategie van de Europese Unie

11-02-2010 | Publicatie

Op grond van de studie 'Getting into the Right Lane for 2050' heeft de directeur van het Planbureau voor de leefomgeving een bijdrage geleverd aan de consultatie voor de EU 2020 strategie. Hij heeft daarbij betoogd dat de strategie voor 2020 moet zijn gebaseerd op een visie voor 2050, omdat anders de kans groot is dat de lange-termijn visie nooit binnen bereik komt. Dit wordt beredeneerd op grond van de grootte en het onvermijdelijke langzame tempo van de veranderingen, en de lange levensduur van kapitaalgoederen. Het is ook essentieel dat bij het oplossen van problemen anno 2020 – bijvoorbeeld leveringszekerheid van geïmporteerde energie - wordt vermeden dat de EU in een ‘doodlopende straat’ terecht komt.