Bijdrage van anorganische secondaire aërosolen aan PM10 and PM2.5 in Nederland; metingen en modellering

13-07-2010 | Publicatie

Uit onderzoek blijkt dat de atmosferische omzettingsproducten van zwaveldioxide, stikstofoxiden en ammoniak dragen 50 procent meer bij aan de fijnstofconcentraties dan tot nu toe werd gemeten en berekend. De uitstoot van deze stoffen is hoofdzakelijk het gevolg van menselijk handelen zoals verkeer, energieproductie en landbouw. Mogelijk is daardoor het beleid dat de uitstoot van deze gassen vermindert effectiever om fijnstofconcentraties te verlagen.

Meer fijn stof uit zwaveldioxide, stikstofoxiden en ammoniak dan gedacht

Bijdrage extra groot bij hoge fijnstofconcentraties

De bijdrage van fijn stof uit zwaveldioxide, stikstofoxiden en ammoniak aan PM10 was ongeveer 30 en 40 procent. Bij hoge fijnstofconcentraties, boven 30 microgram per kubieke meter (µg/m³), was dit 50 procent of meer. De extra toename van fijn stof bestond vooral uit fijn stof uit stikstofoxiden en ammoniak. Vermindering van de uitstoot van stikstofoxiden (verkeer) en ammoniak (landbouw) in Nederland en Europa is daarom een effectief middel om hoge fijnstofconcentraties te verminderen.

Neerwaartse trend in overeenstemming met afname uitstoot

Over de periode 1994-2007 is de bijdrage van fijn stof uit zwaveldioxide, stikstofoxiden en ammoniak afgenomen. Echter vanaf 2001, verliep de afname minder snel. Deze trend bleek overeen te komen met het verloop van de uitstoot van zwaveldioxide, stikstofoxiden en ammoniak in Europa.

Meer kennis over bijdrage aan fijn stof

Het rapport draagt bij aan de kennis over fijn stof uit zwaveldioxide, stikstofoxiden en ammoniak, en geeft een verbeterde schatting van de bijdrage ervan aan PM10 en PM2.5. De nadruk ligt op de interpretatie van metingen. De studie geeft inzicht in de variabiliteit in tijd en ruimte en de bijdrage aan de stedelijke achtergrondniveaus in Nederland.

Meer informatie

Deze publicatie is gemaakt door ECN en is onderdeel van het Nederlands beleidsgericht onderzoeksprogramma fijn stof (BOP).