Bijlagen bij: MOVE nationaal Model voor de Vegetatie versie 3.2; Achtergronden en analyse van modelvarianten

30-09-2002 | Publicatie

In dit rapport staan de bijlagen die bij het RIVM rapport "MOVE nationaal Model voor de Vegetatie versie 3.2" horen. In dit rapport staat het proces beschreven van het optimaliseren van de regressievergelijkingen voor MOVE 3.2. MOVE is een regressieMOdel voor de Nederlands VEgetatie. Het onderzoek is in twee fase uitgevoerd, allereerst is in deel 1 de geschiktheid van de dataset geanalyseerd en vervolgens (deel 2) zijn de optimale regressievergelijkingen afgeleid.