Binnenvaart en zeescheepvaart. Volume- en ruimtelijke ontwikkelingen

27-01-2002 | Publicatie

Dit rapport gaat in op de volume- en ruimtelijke ontwikkelingen in de binnenvaart en de zeescheepvaart. Gebruik is gemaakt van bestaande bronnen (data, literatuur, modelsimulaties). Het geeft de consequenties voor de bestaande RIVM-modellen aan.

Uit de studie blijkt dat het vervoerde tonnage van de binnenvaart en de zeescheepvaart de aankomende decennia zal toenemen. Daarbij zal er een verschuiving optreden van bulkgoederen naar containers. Door een verschuiving naar grotere schepen neemt het aantal scheepvaartbewegingen minder toe dan het tonnage. Verder blijkt dat door veranderingen in de te vervoeren goederen er een voortgaande trend is naar concentratie van de binnenvaart op de hoofdvaarwegen c.q., maar dat door de landinwaartse verschuiving van havenfaciliteiten en het ontstaan van zogenoemde inlandterminals het gebruik van secundaire vaarwegen zal toenemen. Voor de zeescheepvaart treedt een relatieve verschuiving op naar het zuidelijk deel van het zogenoemde Continentale Plat. Het aandeel van de Rotterdamse haven binnen het totale Nederlandse zeescheepvaartverkeer zal naar verwachting toenemen. Door een verschuiving van de Rotterdamse havenfaciliteiten richting open zee zal de hoeveelheid landinwaartse scheepvaartbewegingen afnemen.