Biomassa Assessment - Achtergronddocument

05-06-2008 | Publicatie

Dit achtergronddocument bevat de resultaten uit de inventarisatiefase van de studie “Assessment van wereldwijde potentieel van biomassaproductie en verbanden met voedselproductie, watergebruik, biodiversiteit en energievraag en de economie van de landbouw”. Dit assessment omvat een uitgebreide analyse en beoordeling van beschikbare schattingen van het wereldwijde potentieel van biomassaproductie voor de energievoorziening. Daarbij ligt de nadruk op de verschillende factoren die het potentieel beïnvloeden, zoals voedselproductie, watergebruik, biodiversiteit, energievraag en de economie van de landbouw.