Biomassa Assessment

05-06-2008 | Publicatie

Het sterk toegenomen gebruik van biomassa voor energiedoeleinden en de potentiële groei ervan heeft een verhit debat op gang gebracht over de duurzaamheid van deze ontwikkelingen. Dit ook omdat biomassa productie nu in verband wordt gebracht met toegenomen competitie met productie van voedsel en veevoer, kappen van bossen, en veranderingen in landgebruik. Deze studie omvat een uitgebreide analyse en beoordeling van beschikbare schattingen van het wereldwijde potentieel van biomassaproductie voor de energievoorziening. Daarbij ligt de nadruk op de verschillende factoren die het potentieel beïnvloeden, zoals voedselproductie, watergebruik, biodiversiteit, energievraag en de economie van de landbouw. Tevens worden enkele studies besproken die de broeikasgasbalans van bio-energie analyseren.

Potentieel van biomassaproductie

In dit assessment uitgevoerd in het kader van het Wetenschappelijke Assessment en Beleidsanalyse Klimaatverandering (WAB) programma is na een uitgebreide inventarisatie van recente studies op het gebied van voedselproductie, water, biodiversiteit, landbouweconomie en energievraag een analyse uitgevoerd naar de beschikbare schattingen van het wereldwijde potentieel van biomassaproductie voor de energievoorziening.

De beoordeling van de biomassa potentieel studies richtte zich op de verbanden tussen de invloed van (grootschalig) gebruik van biomassa voor energie en materialen op voedselaanbod, watergebruik en biodiversiteit, rekening houdend met landbouweconomie, broeikasgasemissies en de modellering van de energievraag.

Om inzicht te verkrijgen op de invloed van meer geïntegreerde overwegingen is een gevoeligheidsanalyse uitgevoerd met bestaande modellen met als doel een de mogelijke invloed van de onzekerheden in parameters in te kunnen schatten. De analyse concentreerde zich op vijf hoofdonderwerpen:

  • De rol van het gebruik van bio-energie in energiemodellen
  • De gevoeligheid van bio-energie potentieelschattingen
  • Onzekerheden in de beoordeling van het verlies aan biodiversiteit als land voor bio-energie gebruikt wordt.
  • De economische verbanden tussen voedsel, veevoer en brandstof
  • Onzekerheid in de invloed op de broeikasgasbalans

Deze analyse leidt tenslotte tot aanbevelingen voor beleid en onderzoek ten behoeve van een duurzaam gebruik van biomassa. Sociale, juridische en institutionele aspecten van biomassa productie en gebruik - hoewel van groot politiek belang - zijn geen onderdeel van de studie geweest. Het opnemen van deze aspecten kan het beschikbare biomassa potentieel verminderen ten opzichte van de technische schattingen die in deze studie besproken zijn.