Biomassa energie strategieën om ontwikkelings- en klimaatdoelen te verbinden

27-09-2007 | Publicatie

De productie van moderne biomassa voor energie biedt een concrete mogelijkheid voor ontwikkelingslanden om ontwikkelings- en klimaatdoelen met elkaar te verbinden. Maar het is ook een optie die omgeven wordt door vragen met betrekking tot de duurzaamheid van de productie en consumptie van biomassa.

Dit rapport illustreert voor India de aandachtspunten die in ogenschouw moeten worden genomen bij de evaluatie van kansen en risico's van de productie van biomassa voor energie, zoals werkgelegenheid, verminderde afhankelijkheid van de import van olie en competitie voor land en water. Het rapport eindigt met een verkenning van de mogelijke rol van biomassa in toekomstige energiescenario's voor India. Dit rapport is geschreven als onderdeel van het Development and Climate Programma, waarbinnen het Indian Institute of Management en het MNP, samen met een aantal organisaties uit Zuid en Noord samenwerken om te verkennen hoe ontwikkelings- en klimaatbeleid elkaar kunnen versterken.

In samenwerking met: De Public Systems Group van het Indian Institute of Management, Ahmedabad, India