Brandstofcelauto op waterstof verkregen uit zonthermische krachtcentrales (CSP). Evaluatie van transities op basis van systeemopties

28-11-2006 | Publicatie

In het streven naar een veel schonere auto in de toekomst past het concept van de brandstofcelauto. Deze loopt op waterstof, waarmee de auto bij gebruik geen emissies meer kent en bovendien in de stad stiller is. Maar waterstof moet worden geproduceerd en dat kost energie. Als waterstof wordt gemaakt uit niet-fossiele, duurzame energie, dan zijn windenergie, biomassa en de zon de belangrijkste mogelijkheden om de broeikasgasemissies te reduceren.

Schoon transport op waterstof, gemaakt met zonne-energie, in de toekomst mogelijk

Eén van de mogelijkheden om zonne-energie te produceren is de toepassing van zgn. zonthermische krachtcentrales (in het Engels: Concentrating Solar Power (CSP)). Dit zijn parken met spiegels die zonlicht concentreren en de verkregen warmte omzetten in elektriciteit. Omdat de zonintensiteit in onze streken te laag is kan de elektriciteit het beste opgewekt worden in Noord-Afrika, eventueel in het zuidelijkste deel van Europa. De meerkosten van deze wijze van elektriciteit produceren ten opzichte van productie uit fossiele bronnen zijn gering. Met de elektriciteit kan ter plaatse of in Nederland waterstof gemaakt worden. Hiertoe is een aantal transportvarianten onderzocht.

Met de omzetting van elektriciteit naar waterstof is de optie nog wel aanzienlijk duurder dan rijden op benzine. Een veel goedkoper alternatief zou overigens kunnen zijn een hybride auto die aan het net gekoppeld kan worden waarbij elektriciteit wordt opgewekt met CSP en de benzine wordt vervangen door biobrandstoffen.

Nederland speelt wel een rol in de ontwikkeling van de brandstofcellen en waterstof, maar is niet actief in de koppeling met zonthermische krachtcentrales.

Meer informatie

Dit rapport is onderdeel van een serie voor de evaluatie van transitiemanagement, ofwel beleid dat gericht is op ingrijpende systeemverandering op de lange termijn (4e Nationale Milieubeleidsplan).