Chemische analyse van huishoudelijk restafval. Resultaten 1994 en 1995

29-11-1999 | Publicatie

Huishoudelijk restafval uit 1994 en 1995 werd geanalyseerd op een groot aantal (chemische) parameters, waaronder (zware) metalen. Het rapport geeft de resultaten weer van de concentraties zowel per hoofdcomponent (GFT, papier, kunststoffen etc.) als in het totaal huishoudelijk restafval; ook wordt de verdeling van de gemeten stoffen over de hoofdcomponenten weergegeven.