De gezondheidsbaten van fietsen

02-06-2006 | Publicatie

Zowel in onderzoek als in beleid gaat er betrekkelijk weinig aandacht uit naar de fiets. En als er al aandacht voor is, gaat het vaak om de vraag in welke mate de fiets en fietsbeleid een bijdrage kunnen leveren aan het oplossen of verminderen van de autoproblemen, met name milieu- en congestieproblemen. De resultaten zijn vaak teleurstellend: als er door toedoen van beleid meer gefietst wordt, is de invloed op het autogebruik vaak gering. De vraag is of die beperkte aandacht terecht is. In dit artikel wordt ingegaan op de baten van fietsen en fietsbeleid, met name die voor de gezondheid.