De prijs van ruimtelijk beleid

15-02-2006 | Publicatie

De Nota Ruimte zet in op aanleg van groen rond de grote steden. Rond de grote steden zijn de grondprijzen echter hoog, ook waar eigenlijk groen zou moeten komen. Eigenaren houden hun grond vast, in de hoop op lucratievere rode bestemmingen. De aanleg van groen rond de stad is hierdoor gestokt. Als de samenleving dit extra groen daadwerkelijk wil, dan moet men kiezen.