De verwatering van het Groene Hart

01-08-2005 | Publicatie

Het Groene Hart stond lange tijd gelijk aan verstedelijkingsdiscussies. De laatste jaren is duidelijk geworden dat het water minstens zo grote ruimtelijke gevolgen zal hebben. Ruimte is nodig om de gevolgen van klimaatverandering en bodemdaling op te vangen, de waterkwaliteit te verbeteren en het waterbeheer robuuster te kunnen maken. Het Groene Hart zal op termijn ruimte moeten reserveren voor water. Een voor de hand liggende oplossing voor deze opgave is om dit te koppelen aan recreatie. Aan de provincies de opgave om samenhangende ruimtelijke keuzes te maken.