De Europese context van het nationale milieubeleid

10-10-2003 | Publicatie

Een verslag van het colloquium georganiseerd door het Milieu- en Natuurplanbureau in samenwerking met de werkgroep Sociaal-Wetenschappelijk Onderzoek Milieu en Energie (SWOME) op 29 januari 2003. Zeven genodigde sprekers gingen vanuit diverse invalshoeken in op het thema: "De Europese context van het nationale milieubeleid. Verschillen tussen de vormgeving en effectiviteit van het milieubeleid in de EU-landen en de betekenis hiervan voor Nederland".

Enkele conclusies van de sprekers luidden:

  • Natuur en milieu hebben veelal baat bij Europese regelgeving op deze terreinen
  • Europa heeft inmiddels een sterke, en toenemende, invloed op het milieubeleid van lidstaten
  • De Europese beleidsvoorbereiding en besluitvorming is een zeer complex en vaak onvoorspelbaar proces
  • De besluitvorming in de EU voltrekt zich in feite geheel buiten het zicht van het Nederlandse parlement
  • Onvoldoende oog voor de Europese context van het nationale beleid leidt tot juridische conflicten en een inefficiĆ«nte nationale beleidsvoering

Als aanbeveling stellen de organisatoren van de colloquiumdag dat het Milieu- en Natuurplanbureau de Tweede Kamer beter zou kunnen informeren over de Europese context door in rapportages als de Milieubalans en Milieuverkenning meer aandacht te besteden aan: de beleidsontwikkelingen die in Brussel gaande zijn; de vraag hoe Nederland die ontwikkelingen optimaal kan beĆÆnvloeden; de vraag hoe andere landen hun milieubeleid inrichten en wat kan Nederland daarvan leren.