De kleine vraagbaak van het Kyoto Protocol

16-02-2005 | Publicatie

Bij de in werking treding van het Kyoto Protocol op 16 februari, publiceerde het PCCC (Platform Communication on Climate Change) een Vraag- en Antwoord-boekje over het Kyoto Protocol. In dit boekje worden alle belangrijke vragen over het Kyoto Protocol kort en bondig beantwoord.

Overzicht vragen

1. Wat zijn de achtergronden van het Kyoto Protocol?

 • De aanleiding voor het Kyoto Protocol
 • Waarom duurde de inwerkingtreding van het Kyoto Protocol zo lang?

2. Wat is het Kyoto Protocol?

 • Wat is er afgesproken?
 • Om hoeveel emissiereductie gaat het?
 • Geldt het Protocol voor alle sectoren?
 • Hoe is de verdeling in Nederland?

3. Wat zijn de Kyotomechanismen?

 • Welke argumenten liggen erachter?
 • Joint Implementation (JI)
 • Het Clean Development Mechanism(CDM)
 • Internationale Emissiehandel (ET)
 • Wat zijn sinks?
 • Zitten er nadelen aan het gebruik van sinks?
 • Hoe werken de mechanismen in de praktijk?

4. Wat betekent het Kyoto Protocol voor Nederland?

 • Wat voor maatregelen neemt Nederland?
 • Het basispakket
 • Het reservepakket
 • Het vernieuwingspakket

5. Wat kost Kyoto?

 • Wat zijn de kosten voor de Europese Unie?
 • En de kosten voor Nederland?
 • Zijn er baten voor Nederland?

6. Is het Kyoto Protocol genoeg?

7. Veelgestelde vragen

Het PCCC

Het PCCC staat voor Platform Communication on Climate Change en is een samenwerkingsverband tussen RIVM / MNP, KNMI, CCB Wageningen UR, ECN, Vrije Universiteit / CCVUA en NWO.

Het boekje kan worden besteld bij het PCCC-secretariaat.