De gegeneraliseerde bodemkaart van Europa ; clustering van de FAO-Unesco bodemeenheden op basis van de kenmerken die de gevoeligheid van de bodem voor degradatieprocessen bepalen

31-03-1996 | Publicatie

De bodemeenheden die op de Europese bodemkaart (FAO-Unesco, 1981) voorkomen, zijn geaggregeerd tot 11 categorieën van bodems met vergelijkbare bodemkarakteristieken. Deze karakteristieken zijn van belang bij het schatten van de gevoeligheid van de bodem voor de belangrijkste bodemdegradatie processen. Het betreft hier, onder andere, de volgende bodemkarakteristieken: bodemdiepte, stenigheid, textuur en zuurgraad.

De belangrijkste bodemdegradatie processen in Europa zijn wind- en watererosie, compactie, verzuring en verontreiniging via de bodem van het grondwater en het ecosysteem met milieuvreemde en milieu-eigen stoffen. De elf bodemcategorieën zijn samengevoegd tot vier groepen van bodemcategorieën die een vergelijkbaar gedrag vertonen ten aanzien van bodemdegradatie. Op basis van het voorliggende materiaal wordt geschat dat 15% van het Europese landoppervlak zeer gevoelig is voor alle vormen van bodemdegradatie. Ongeveer 30% is zeer gevoelig voor 3 van de 4 vormen van bodemdegradatie.