De mestmarkt in 2002

17-09-1999 | Publicatie

In augustus 1999 is het RIVM verzocht om samen met LEI, ID-DLO en PAV een 'Second Opinion' te geven over het rapport 'Op zoek naar evenwicht 2', dat het Bureau Van de Bunt in april 1999 publiceerde. Het verzoek werd gedaan omdat de overheid zich wilde beraden op alternatieven voor de Wet Herstructurering Varkenshouderij, die door gerechtelijke uitspraken tijdelijk buiten werking was geraakt en er sinds het verschijnen van de studie van Van de Bunt nieuwe relevante informatie beschikbaar was gekomen.

In dit rapport zijn de effecten berekend van uitvoering van het vastgestelde mestbeleid, inclusief de korting op varkensrechten. Onder die omstandigheden worden de verliesnormen in 2002 naar verwachting overschreden met 11 mln kg fosfaat uit dierlijke mest en met circa 80 mln kg stikstof uit dierlijke mest en kunstmest. Zonder korting op varkensrechten kan dit oplopen tot 14 mln kg fosfaat. Het werkelijke fosfaat-overschot is 15-20 mln kg groter dan het wettelijke overschot omdat het gebruik van fosfaat-kunstmest niet wordt meegeteld en omdat boeren voor bouwland mogen rekenen met forfaitaire waarden voor gewasafvoer in plaats van met lagere werkelijke waarden.

Second Opinion van het rapport: "Op zoek naar evenwicht 2" van buro Van de Bunt