Deltametropool langs buitenrand verstedelijken. Quick scan groen/blauwe effecten woningbouwlocaties deltametropool

24-03-2004 | Publicatie

Verstedelijking langs de buitenrand van de Deltametropool levert duidelijk de minste aantasting van groen/ blauwe waarden op. Dit laat de Quick Scan Deltametropool van het Milieu- en Natuurplanbureau (MNP) zien.