De mistige relatie tussen verkeer en gezondheid

01-03-2005 | Publicatie

Wegverkeer heeft naast de vele voordelen ook een aantal nadelen. Gezondheidsrisico’s door luchtverontreiniging is er daar een van. Dit artikel beschrijft de wetenschappelijke stand van zaken met betrekking tot die gezondheidsrisico’s. Daarnaast beschrijft het de huidige luchtkwaliteit en de inspanningen van het Europese, nationale en lokale beleid om te voldoen aan internationale luchtkwaliteitsnormen.