Kaarten demografische groei en krimp in Nederland

10-02-2011 | Publicatie

De komende dertig jaar treedt vooral aan de randen van Nederland een omvangrijke bevolkingskrimp op. In de meer centrale delen blijft echter het aantal bewoners voorlopig nog toenemen. De potentiële beroepsbevolking gaat al snel in vrijwel alle regio's dalen. Bekijk de demografische kaarten van het PBL en zie hoe de groei en krimp zich ontwikkelen.

De kaarten geven weer hoe de bevolking, de huishoudens en potentiële beroepsbevolking in Nederland zich van jaar tot jaar ontwikkelen in de periode 2008 tot 2040. Open de kaarten in een volledig scherm (F5 of via de rechtermuisknop) om de ontwikkeling te zien.

Deze PBL-kaarten waren op 10 februari te zien op het Festival der Bestuurskunde, dat in het teken stond van krimp. PBL-onderzoeker Femke Verwest verdedigde op de bijeenkomst de stelling dat het beter is krimp niet te bestrijden, maar te begeleiden en dat gemeenten regionaal moeten samenwerken in de aanpak van krimp.