Doorbouwen graag! - Komende decennia telt Nederland meer inwoners en nog meer huishoudens

11-11-2008 | Publicatie

Nederland kent een lange traditie van demografische prognoses. Op basis van die prognoses maakt de overheid beleid; om bijvoorbeeld in te schatten hoeveel woningen, scholen en bejaardentehuizen er in de toekomst nodig zijn, moet ze weten hoe de bevolking zich ontwikkelt. Het volstaat niet om alleen naar de totale geboorte- en sterftecijfers te kijken, we moeten ook rekening houden met het gemiddelde aantal kinderen per gezin en het aantal vrouwen in de vruchtbare leeftijdsgroepen. De bevolkingsgroei van 2008 tot 2028 gaat gepaard met meer, maar kleinere huishoudens. Voor provincies als Drenthe, Friesland en Gelderland ligt echter ook een stabilisatie van het inwoneraantal in het verschiet, voor Limburg en Zeeland zelfs een vermindering. Door de bevolkingsgroei en de veranderingen in de huishoudenssamenstelling is het devies: stevig doorbouwen. Anders dreigt er een ernstig woningtekort.