Doorbraaktechnologieen en het milieu. Achtergrondinformatie bij de Vijfde Milieuverkenning

18-06-2001 | Publicatie

Ontwikkelingen in doorbraaktechnologieen als informatie- en communicatietechnologie, biotechnologie, nanotechnologie en materiaaltechnologie hebben een belangrijke invloed op het aanzien van de wereld in 2050. In combinatie met elkaar bieden zij nog nauwelijks voorzienbare mogelijkheden. De doorbraaktechnologieen zijn daarmee ook van groot belang voor de kwaliteit van het milieu. Welke invloed dat zal zijn is echter veel minder eenvoedig te voorspellen.

Veel van de technologieen bieden mogelijkheden voor verbeteringen van het milieu. Te denken valt bijvoorbeeld aan een lager energiegebruik, minder emissies en minder ruimtebeslag. Het effect op het milieu hangt mede af van het verloop van volume-ontwikkelingen als gevolg van een toenemende welvaart. Ook zijn er risico's verbonden aan nieuwe technologieen, effecten die nu nog nauwelijks of niet in te schatten zijn. Deze risico's spelen al een belangrijke rol in de discussie omtrent biotechnologie, maar zijn ook aanwezig bij andere technologieen. Daarnaast zijn ethische aspecten van (toepassingen van) doorbraatechnologieen in het geding. In het overbruggen van de kloof tussen onderzoek en toepassing kan de overheid een rol spelen door the stellen van regels, door onderwijs beleid en als klant van nieuwe toepassingen.