Doorstroming op de woningmarkt: van huur naar koop

09-07-2008 | Publicatie

In regio's waar de doorstroming van huur- naar koopwoningen hapert, zoals in het noordelijk deel van de Randstad, is het van belang meer koopwoningen te bouwen en huurwoningen om te zetten naar koopwoningen. Doordat hierdoor de prijsverhouding tussen huur- en koopwoningen evenwichtiger wordt, krijgen met name huishoudens met een laag en midden inkomen meer keuzemogelijkheden tussen het huren of kopen van een woning. Nu ontbreken die keuzemogelijkheden in veel woningmarktregio's doordat de koopwoningen er duur zijn.

Regio's met beperkte doorstroming op woningmarkt gebaat bij meer koopwoningen

Doorstroming van huur- naar koopwoning hapert vooral in noordelijk deel Randstad

In Nederland bestaan er forse regionale verschillen in de kans op doorstroming van een huur- naar een koopwoning. Vooral in de regio's Amsterdam, Haarlem en de Gooi- en Vechtstreek (de Noordvleugel van de Randstad) wordt de doorstroming van huur- naar koopwoningen geremd. Doordat de koopwoningen hier duur zijn, kunnen huurders niet doorstromen naar koopwoningen.

Een aantal regio's aangrenzend aan de Noordvleugel van de Randstad kent daarentegen wel een relatief goede doorstroming. Flevoland, Alkmaar en omgeving, de Kop van Noord-Holland en IJmond functioneren deels als overloopgebied voor de Noordvleugel..

Kans op doorstroming vooral bepaald door regionale woningmarktkenmerken

De forse regionale verschillen in de kans op doorstroming van huur- naar koopwoningen worden volgens de onderzoekers grotendeels verklaard door regionale verschillen in woningmarktkenmerken. Zo spelen de samenstelling van de voorraad koop- en huurwoningen, de groei van de koopwoningvoorraad door nieuwbouw en omzetting van huur- in koopwoningen en de relatieve prijsverhouding tussen koop- en huurwoningen een belangrijke rol.

Een lage regionale huur-koopdoorstroming wijst op krapte op de regionale woningmarkt en gaat gepaard met weinig keuzemogelijkheden in koopwoningen voor mensen met lage inkomens en middeninkomens. Een goed functionerende woningmarkt is erbij gebaat wanneer mensen meer keuzemogelijkheden hebben tussen huren en kopen. Als de regionale woningmarkt meer ontspannen raakt, krijgen mensen met lage inkomens en middeninkomens meer keuzemogelijkheden en komt er meer huur-koopdoorstroming.

De rapporten worden uitgegeven bij NAi Uitgevers te Rotterdam en zijn te bestellen via de boekhandel, telefonisch bij NAi Uitgevers (010 4401203) en via de website van het NAi.