Dure grond als indicator voor functieverandering. Planologische duidelijkheid leidt tot matiging grondprijs

15-04-2010 | Publicatie

De agrarische grondprijs is – mits gebruikt samen met andere informatie - een bruikbare indicator voor toekomstige veranderingen in ruimtegebruik. Het blijkt dat de agrarische grondprijs in 1998 significant hoger was in gebieden die rond die periode een woonfunctie.

Dure grond als indicator voor functieverandering

Planologische duidelijkheid leidt tot matiging grondprijs

De agrarische grondprijs is – mits gebruikt samen met andere informatie - een bruikbare indicator voor toekomstige veranderingen in ruimtegebruik. Het blijkt dat de agrarische grondprijs in 1998 significant hoger was in gebieden die rond die periode een woonfunctie hebben gekregen. Langdurige planologische duidelijkheid heeft een grondprijsmatigend effect. Dit is met name zichtbaar in enkele Rijksbufferzones. De Nationale Landschappen geven een diffuser beeld, hoewel ook hier meer prijsdalingen te zien zijn dan stijgingen. Opvallend zijn de hoge grondprijzen in de Gelderse Vallei, op Goeree-Overflakkee en rond Alkmaar. Deze prijzen kunnen duiden op een toekomstige uitschuif van de Randstad naar buiten toe. Ook de verandering in grondeigendom kan in principe een goede indicator zijn voor een eventuele functieverandering. Deze gegevens zijn echter niet vrij beschikbaar.