Duurzame kwaliteit van leven: Conceptuele analyse voor empirisch onderzoek

09-10-2007 | Publicatie

Bij duurzame ontwikkeling gaat het om het nastreven van een duurzame kwaliteit van leven, zo stelde het MNP in haar Eerste Duurzaamheidsverkenning in 2004. Op verzoek van het MNP heeft de Universiteit van Amsterdam een conceptuele analyse uitgevoerd van de relatie tussen de begrippen ‘duurzaamheid’ en ‘kwaliteit van leven’.

Een duurzame kwaliteit van leven in een natiestaat is een kwaliteit van leven van de bevolking binnen de landsgrenzen, waarvan het niveau voor de huidige generatie (1) continueerbaar is gegeven de natuurlijke en sociale hulpbronnen waarover de natie beschikt en (2) die niet ten koste gaat van een aanvaardbare kwaliteit van leven voor (2a) de inwoners van andere naties in de huidige generatie alsmede (2b) de volgende generaties in de eigen natie en (2c) daarbuiten.

Benaderingen van kwaliteit van leven

In dit rapport wordt uitgewerkt hoe kwaliteit van leven conceptueel en empirisch benaderd kan worden. Van drie benaderingen van kwaliteit van leven, te weten de hulpbronnenbenadering, de geluksbenadering en de capability-benadering wordt de laatste het meest geschikt bevonden voor nadere uitwerking. Bij de capability-benadering gaat het om de reële mogelijkheden voor mensen om op diverse terreinen van het sociale leven te functioneren, en wel in overeenstemming met hun eigen wensen en zelfbeeld.

Disclaimer

De verantwoordelijkheid voor dit rapport ligt volledig bij de auteurs; het bevat niet noodzakelijkerwijs de visie van het MNP op dit onderwerp. De hoop is dat dit rapport denkers over duurzaamheid en kwaliteit van leven veel interessante informatie zal verschaffen.