Broeikasgasemissietrends en -projecties in Europa 2006

19-12-2006 | Publicatie

De 15 pre-2004 EU lidstaten kunnen gezamenlijk de doelstelling van het Kyoto Protocol halen. Dan moeten wel alle middelen worden ingezet. Diverse lidstaten zullen hun doel waarschijnlijk niet halen, maar op EU-niveau wordt dit gecompenseerd door landen die verder gaan dan vereist. Dit zijn de belangrijkste conclusies van de jaarlijkse rapportage over de voortgang van het Europese klimaatbeleid van het Europese Milieuagentschap.

Kyoto-doelen met inzet van alle middelen haalbaar

Volgens de laatste projecties kunnen de 15 pre-2004 EU lidstaten gezamenlijk de doelstelling van het Kyoto Protocol (8 % reductie van broeikasgasemissies ten opzichte van 1990) halen. Maar dan moeten wel alle bestaande en voorgestelde beleidsmaatregelen worden uitgevoerd, gebruik worden gemaakt van opname van CO2 door bossen, en de zogenaamde Kyoto mechanismen worden ingezet. Met die laatste is het mogelijk emissie-reducties die op kosten van de EU buiten de EU worden uitgevoerd mee te tellen (“Joint Implementation” met landen in oost-Europa en het “Clean Development Mechanism” voor ontwikkelingslanden.

Gezamenlijk redden de EU landen het wel

Diverse lidstaten zullen hun doel waarschijnlijk niet halen, maar op EU-niveau wordt dit gecompenseerd door landen die verder gaan dan vereist. Alleen het bestaande beleid van de lidstaten zal naar schatting van de lidstaten zelf slechts leiden tot een emissie-reductie van 0.6% ten opzichte van 1990. Voornamelijk door de economische herstructurering in de 90-er jaren wordt verwacht dat de 10 nieuwe EU lidstaten hun Kyoto doelen gemakkelijker zullen halen. Dit zijn de belangrijkste conclusies van de jaarlijkse rapportage over de voortgang van het Europese klimaatbeleid van het Europese Milieuagentschap. Het rapport is voor het EMA opgesteld door het Europese Thematische Centrum voor Lucht en Klimaat, dat geleid wordt door het MNP.