Effect van het energielabel op de aanschaf van nieuwe personenauto's door consumenten

08-06-2009 | Publicatie

Binnen Europa is in 2001 een labelsysteem voor personenauto's geïntroduceerd met als doel de uitstoot van CO2 te reduceren. Het Nederlandse systeem bestaat uit zeven energielabels (van A t/m G). Om inzicht te krijgen in het effect van het energielabel op de autotypekeuze van consumenten heeft het PBL empirisch onderzoek verricht onder circa 700 respondenten.

Uit dit onderzoek blijkt dat veel automobilisten het energielabel niet belangrijk vinden bij de autokeuze. Toch zijn bezitters van kleine auto's bereid meer te betalen voor een auto met een A-label. Soms zelfs meer dan de bonus die aan het energielabel gekoppeld is. De bonus-malusregeling uit 2006 blijkt beperkt. De verhoging van de malusbedragen in 2008 lijkt wel additioneel effect te kunnen hebben. Verdere intensivering van de bonus-malusregeling of wijziging van de BPM grondslag naar absolute CO2-uitstoot kan de verkoop van zuinige auto's verder stimuleren. Ook het vergroten van het aanbod van zuinige auto's kan effect hebben; de voorkeur van consumenten voor A- en B-label auto's lijkt veel groter dan het huidige aanbod.