Effectiviteit van de EU White paper: 'European transport policy for 2010'

25-07-2005 | Publicatie

In dit rapport worden de potentiële milieu-effecten van de White paper geëvalueerd door in te zoomen op drie onderwerpen: 'modal shift'-voorstellen, prijsbeleid en beleid om alternatieve brandstoffen te gaan toepassen in transport. De 'modal shift'-voorstellen leiden op Europese schaal nauwelijks tot milieuverbeteringen; 'modal shift' lijkt een effectiever middel om in stedelijk gebied milieuwinst te behalen. De voortgang in prijsbeleid is langzaam, maar prijsbeleid kan in principe wel tot positieve milieu-effecten leiden. Het beleid om te komen tot alternatieve brandstoffen heeft op lange termijn milieu-potentie. Alternatieve brandstoffen zijn vooralsnog duur