Emissies van HFK's, PFK's, FIK's en SF6 in Nederland in 1990, 1994, 2000 , 2005, 2010 en 2020

30-04-1996 | Publicatie

Zoals overeengekomen in de 'United Nations Framework Convention on Climate Change' is Nederland verplicht nationale emissies van broeikasgassen te rapporteren aan het klimaatsecretariaat. Om een beter inzicht te hebben in de omvang van emissies en hun toekomstige ontwikkeling wordt in dit rapport een aantal scenario's gepresenteerd voor Nederlandse emissies van HFK's, PFK's, FIK's en SF6.

In het referentie-scenario nemen de Nederlandse emissies toe van 886 ton in 1990 tot 6841 ton in 2020. De uitstoot kan in 2000 gelijk zijn aan ongeveer 9 Mton CO2-equivalenten, ofwel 5% van de Nederlandse CO2-uitstoot, die in dat jaar gerealiseerd moet zijn conform de regeringsdoelstelling. In 2020 is de berekende emissie opgelopen tot 21 Mton CO2-equivalenten, ofwel 13% van de CO2-doelstelling in dat jaar (stabilisatie op het niveau van 2000).

In de scenario's met maximum emission control zijn de emissies na 2000 40 - 50% lager dan in de no control-scenario's. In het scenario waarin het gebruik beperkt is tot de toepassingen stationaire koeling en gesloten schuimen is de emissie 15 - 25% lager dan in het referentie-scenario, en in combinatie met maximum emission control 50 - 60% lager. De grootste reductie (tot 90%) wordt gevonden in het scenario waarin voor iedere toepassing geldt dat de gemiddelde GWP van de gebruikte stoffen lager dan 250 is.