Effecten van de Euro-VI-emissie-eisen voor zwaar wegverkeer in Nederland

21-01-2008 | Publicatie

Het Euro-VI-voorstel van de Europese Commissie behelst nieuwe emissie-eisen voor vrachtwagens en bussen. De Euro-VI-emissie-eisen zullen in Nederland lokaal leiden tot een verbetering van de luchtkwaliteit voor stikstofdioxide (NO2), fijn stof (PM10) en de fijnere fractie van fijn stof (PM2,5). De Euro-VI-maatregel behoort in vergelijking met andere maatregelen tot één van de meest kosteneffectieve maatregelen om de luchtkwaliteit langs snelwegen te verbeteren.Publicatie is alleen beschikbaar als pdf-document.

Euro-VI-norm voor zwaar wegverkeer gunstig voor lokale luchtkwaliteit

Het probleem

De luchtkwaliteit in Nederland is de afgelopen jaren verbeterd. Toch zijn er lokaal langs snelwegen nog steeds problemen om luchtkwaliteitsnormen voor stikstofdioxide (NO2) en fijn stof (PM10) te halen. De bijdrage van het wegverkeer aan de concentratie van stikstofdioxide is op deze plaatsen groot. Daarnaast is wegverkeer een belangrijke bron van de fijnere fractie van fijn stof, PM2,5. PM2,5 is volgens nieuwe inzichten van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) de meest gezondheidsrelevante fijnstoffractie.

Het voorstel van de Europese Commissie en de effecten ervan

Het Euro-VI-voorstel houdt in dat vanaf 2014 vrachtwagens en bussen die nieuw op de Europese markt komen, 67 % minder stof en 80 % minder stikstofoxiden mogen uitstoten ten opzichte van de Euro-V-eisen. Hierdoor zal de luchtkwaliteit voor deze stoffen langs snelwegen verbeteren. De Euro-VI-maatregel behoort tot één van de meest kosteneffectieve maatregel in vergelijking met andere maatregelen om de lokale luchtkwaliteit te verbeteren. De maatregel is in vergelijking met andere maatregelen minder kosteneffectief om de nationale luchtkwaliteit te verbeteren.

Effecten op luchtkwaliteit en gezondheid

Het aantal plaatsen waar de luchtkwaliteitsnorm voor stikstofdioxide wordt overschreden neemt door de invoering van de Euro-VI-emissie-eisen af met circa 30% in 2015. Daarnaast kan de nieuwe norm een bijdrage leveren aan het behalen van de onlangs vastgestelde PM2,5-luchtkwaliteitsnormen waaraan in 2015 en 2020 voldaan moet zijn. De lagere emissie van PM2,5 door zwaar wegverkeer heeft lokaal een positief effect op de gezondheid van mensen. Dit komt, doordat mensen rondom snelwegen aan lagere PM2,5-concentraties blootgesteld zullen worden.