Duurzame viskweek voor behoud van de visvoorraad. Evaluatie van transities op basis van systeemopties

04-12-2006 | Publicatie

Hoe kunnen we aan de groeiende vraag naar vis tegemoetkomen, zonder de zeeën leeg te vissen? De visvangst zit al aan het maximum. Uitbreiding van viskweek kan een oplossing zijn maar daarvoor is visvoer nodig. De huidige viskweek vraagt veel gevangen vis. Vooral de geliefde zeevis met gezonde vetzuren eet ook vis. Zoveel zelfs dat meer gevangen vis nodig is dan er wordt gekweekt. Een toename van de visvangst is geen optie, dus wordt er gezocht naar alternatieven. Het Milieu- en Natuurplanbureau concludeert dat het nog een lastige opgave zal zijn om aan de vraag naar vis te kunnen blijven doen

Aanbod van vis in de toekomst onzeker

De hoeveelheid vis in het voer kan teruggebracht worden door het te vervangen door plantaardig voer, kleinere organismen, wormen of algen. Deze hebben echter alle nog beperkingen of neveneffecten, zoals minder gezonde vetzuren of meer landgebruik. De kosten zijn ook veelal hoger. De tijd begint te dringen want de mondiale transitie naar meer viskweek is volop gaande. De Nederlandse overheidsbijdrage aan duurzame viskweek is beperkt, maar op enkele punten toch belangwekkend geweest.

Meer informatie

Dit rapport is onderdeel van een serie voor de evaluatie van transitiemanagement, ofwel beleid dat gericht is op ingrijpende systeemverandering op de lange termijn (4e Nationale Milieubeleidsplan).