Externe Voortgangsrapportage - Werkprogramma 2005 - Mei - Augustus 2005

22-12-2005 | Publicatie

In de tweede periode van 2005 heeft het MNP een groot aantal publicaties uitgebracht, waarvan enkele een sterke relatie hebben met luchtkwaliteit: Fijn stof nader bekeken, anders betalen voor mobiliteit, en de doorrekening van het Prinsjesdagpakket Aanpak Luchtkwaliteit. Deze externe voortgangsrapportage is een rapportage over de maanden mei t/m augustus 2005, zoals beschreven in het werkprogramma van het Milieu- en Natuurplanbureau (MNP) over 2005. Het werkprogramma bevat het programma milieuplanbureau dat het MNP uitvoert in opdracht van de minister van VROM, en het programma natuurplanbureau dat in opdracht van de minister van LNV wordt uitgevoerd.

Veel aandacht voor luchtkwaliteit in het tweede trimester 2005

In de periode mei t/m augustus van 2005 heeft het Milieu- en Natuurplanbureau diverse geplande maar ook niet geplande rapportages uitgebracht. Enkele in het oog springende publicaties zijn:

  • Natuurbalans 2006, ter ondersteuning van de begrotingsbehandeling van LNV
  • Anders betalen voor Mobiliteit, een onderzoek naar de effecten van kilometerheffingen van de Commissie Nouwen
  • Evaluatie Regelgeving Burgerluchthavens en Militaire Luchthavens, waarin de consequenties van de voorgenomen decentralisatie van het beleid voor regionale en kleine luchthavens in beeld worden gebracht
  • Het milieu rond Schiphol 1990-2010; Feiten en cijfers, waarin een beeld wordt gegeven van de milieuontwikkeling rond Schiphol in de afgelopen 15 jaar en de verwachte trends tot 2010
  • 'Fijn stof nader bekeken', waarin de zekerheden en onzekerheden over de fijnstof-problematiek worden gepresenteerd inclusief de beleidsmatige consequenties daarvan.

Daarnaast is op verzoek van het kabinet een - niet voorziene - evaluatie gepubliceerd van het Prinsjesdagpakket Aanpak Luchtkwaliteit en is een beoordeling van het GroenLinks-pakket Luchtkwaliteit opgesteld. Laatstgenoemde publicatie is alleen in digitale vorm verschenen.

Alle MNP-publicaties zijn openbaar en kunt u via de website downloaden.