Externe Voortgangsrapportage Werkprogramma 2005. Jaaroverzicht

24-04-2006 | Publicatie

In 2005 heeft het MNP een groot aantal gevraagde en niet-gevraagde rapportages uitgebracht. Deze publicatie geeft hiervan een overzicht.

Samenvatting

In 2005 heeft het MNP een groot aantal gevraagde en niet-gevraagde rapportages uitgebracht.

Enkele in het oog springende producten:

MNP per 1 januari 2006 zelfstandig planbureau

Het MNP is met ingang van 1 januari 2006 bij Koninklijk Besluit organisatorisch losgekoppeld van het RIVM en ondergebracht bij VROM, rechtstreeks onder de Secretaris Generaal. Daarmee heeft het MNP als zelfstandig planbureau een vergelijkbare positie als de andere drie planbureaus in Nederland. In de verslagperiode is veel energie gestoken in de bevordering van de naamsbekendheid van het Milieu- en Natuurplanbureau. Nationaal is daarbij veel bereikt; international zullen aanvullende acties worden ondernomen.