Externe Voortgangsrapportage Werkprogramma 2006, januari - april

29-06-2006 | Publicatie

In de eerste vier maanden van 2006 heeft het MNP een aantal gevraagde en niet-gevraagde rapportages uitgebracht. Enkele in het oog springende producten zijn de Milieubalans 2006, de Milieuverkenning 6 en de Beoordeling van het Maatregelenpakket Toekomstagenda Milieu.

Veel MNP-producten gericht op Toekomstagenda Milieu

In de eerste vier maanden van 2006 heeft het MNP een aantal gevraagde en niet-gevraagde rapportages uitgebracht. Enkele in het oog springende producten:

Naar aanleiding van de producten die in de eerste vier maanden van het jaar zijn uitgebracht heeft het MNP vier persberichten en 25 webnieuwsberichten uitgebracht. De website is in deze periode ruim 175.000 maal bezocht.