GUSS 1.0 software

05-11-2009 | Publicatie

Met het GISMO User Support System (GUSS) kunnen ontwikkelingstrends en mechanismen verkend worden die gebruikt zijn in het rapport: „Voorbij 2015: lange-termijn ontwikkelingen en de Millennium Ontwikkelingsdoelstellingen”. Ondermeer de ontwikkelingen in bevolking, de economie en het milieu, en hun effecten op de Millennium Ontwikkelingsdoelstellingen (MDGs) zijn hierin opgenomen. Deze MDGs zijn international afgesproken doelen gericht op het verminderen van armoede en honger, verbeteren van basale leefomstandigheden ten aanzien van gezondheid en onderwijs, een duurzamer milieu, en het creëren van een mondiaal partnerschap om deze doelen te realiseren. Met GUSS kunnen verschillende toekomstscenario’s voor MDGs op een interactieve manier worden bekeken.

Voorbeelden van GUSS 1.0

Figuur: printscreen van startscherm GUSS 1.0 model

Startpagina van GUSS1.0. De gebruiker kan kiezen tussen het bekijken van diverse thema’s, of het bekijken van de millennium-ontwikkelingsdoelen. Met de onderste knop kunnen verschillende scenario’s geselecteerd worden.

Figuur: voorbeeld grafieken van het GUSS 1.0 model

Voorbeeld van een MDG "MDG 1: Uitbannen van extreme armoede en honger”. The resultaten van vier bijbehorende indicatoren worden in dit scherm gepresenteerd. De resultaten beslaan de periode 1970-2030. Aan de rechterkant kunnen verschillende regio’s geselecteerd worden.

Figuur: voorbeeld kaarten van het GUSS 1.0 model

Voorbeeld van een MDG “MDG 4: Verminderen van kindersterfte”. De resultaten voor kindersterfte kunnen ook geografisch worden afgebeeld voor de 27 wereldregio’s. Aan de rechterkant kunnen verschillende jaren worden geselecteerd.

Figuur: voorbeeld gedetailleerde resultaten GUSS 1.0 model

Voorbeeld van één van de vijf thema’s “Gezondheid”. In dit scherm worden de meer gedetailleerde resultaten weergegeven. De gebruiker kan de verscheidene gezondheidsrisico’s en de geassocieerde sterfte bekijken.