Geluid in de vijfde Milieuverkenning, Achtergronden

22-12-2000 | Publicatie

Dit rapport geeft de achtergronden van hetgeen in de Vijfde Milieuverkenning (MV5) is berekend ten aanzien van de ontwikkeling van de omvang en effecten van transportgeluid in de periode 1995-2030. Het hoofddoel is het reproduceerbaar maken van de berekeningsresultaten. Daartoe wordt de totstandkoming van de resultaten geschetst aan de hand van een gedetailleerde beschrijving van het gehele proces van gegevensverwerking en geluidberekening.